โรคน้ำวุ้นตาเสื่อม (Vitreous Degeneration)

 

 

น้ำวุ้นตาอยู่ภายในดวงตาเด็กๆ น้ำวุ้นเป็นลักษณะเจลแต่บางคน เช่น สายตาสั้น เคยอุบัติเหตุที่ตา โรคตาอักเสบ รวมทั้งอายุมากขึ้นพบว่าน้ำวุ้นตาเริ่มเสื่อมหมายถึงลักษณะเหลวขึ้น และส่วนเจลหดตัว ดังนั้นโรคน้ำวุ้นตาเสื่อมจะมองภาพเห็นเป็นตะกอนลอยไปมาคล้ายหยากไย่ (Floater) ในบางทีโดยเฉพาะบริเวณมีแสงจ้า ซึ่งโรคน้ำวุ้นตาเสื่อมไม่อันตรายถ้าไม่มีรอยฉีกขาดหรือรูบริเวณจอตา ซึ่งอาจพบตะกอนมีจำนวนมากหรือมองเห็นแสงไฟคล้ายฟ้าแล็ปบ่งมีการกระชากตรงจอตาซึ่งอาจพบจอตาฉีกขาด และต่อมาเป็นจอตาหลุดลอกได้ ดังนั้นควรมาตรวจจอตากับจักษุแพทย์ถ้าตรวจพบรอยฉีกจอตา การรักษาโดยการยิงแสงเลเซอร์ปิดรอยฉีกเพื่อลดโอกาสเกิดจอตาหลุดลอก แต่ถ้าเกิดจอตาหลุดลอกซึ่งอาการเห็นภาพเป็นเงาดำและตาบอดได้ซึ่งการรักษาโรคจอตาหลุดลอกจำเป็นต้องผ่าตัดรักษาจอตาให้กลับมาติดแบบเดิม