โรคตาเข หรือตาเหล่ (Strabismus)

 

ภาวะตาเข หรือตาเหล่ คือ ตาสองข้างไม่มองไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อตาหนึ่งมองตรงไปข้างหน้า และอีกตาหนึ่งมองขึ้นข้างบน, ลงล่าง, หรือมองไปทางซ้ายหรือทางขวา

สาเหตุของภาวะตาเขหรือตาเหล่ คืออะไร

  • การทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อ
  • ปัญหาสายตา โดยเฉพาะสายตายาว
  • มีภาวะการทำงานของสมองผิดปกติ
  • ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงบริเวณดวงตา เช่น ถูกชกที่หน้า
  • การติดเชื้อ
  • พันธุกรรม หากพ่อแม่เป็นโรคตาเข ก็มีโอกาสสูงที่ลูกจะเป็นโรคตาเขชนิดเดียวกัน

อาการทั่วไปของโรคตาเข

อาจมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ความมั่นใจเข้าสังคม และสร้างความรำคาญใจสำหรับบางคน อาการทั่วไป

  • มองเห็นภาพซ้อน หรือสูญเสียการมองภาพ 3 มิติ
  • ปวดศีรษะ
  • ในบางกรณี อาจพัฒนาการไปสู่โรคตาขี้เกียจ

การหมั่นไปตรวจวัดสายตาอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ตรวจพบภาวะตาเขได้ก่อน และได้รับคำแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาได้ทันการณ์

โรคตาเขรักษาอย่างไร?

เริ่มจากกรณีตาเหล่ไม่มากหรือตาเหล่จากปัญหาสายตา ดังนั้นแก้ไขโดยใช้แว่นสายตาหรือเลนส์ปริซึม และถ้ากรณีตาเหล่มากควรพบจักษุแพทย์ตรวจประเมินเพื่อวางแผนผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเมื่อองศาตาเหล่นิ่ง คงที่