ปัญหาด้านสุขภาพดวงตาและการตรวจตา

ปัญหาด้านสุขภาพดวงตาและการตรวจตา

ปัญหาสุขภาพดวงตา หมายถึง โรคทางตาซึ่งสาเหตุ อาจมาจากการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใช้สายตา กรรมพันธุ์  โรคประจำตัว สิ่งแวดล้อม เช่น แสง UV  และอายุ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาทั้งสิ้น เพราะดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายมนุษย์ โรคทางตาที่มีผลกระทบต่อการมองเห็น