สายตายาว (Hyperopia farsightedness)

ทำไมสายตาเราจึงยาว?

สายตายาวตรงข้ามกับสายตาสั้นคือ สาเหตุจากลูกตามีขนาดเล็กทำให้ภาพวัตถุระยะไกลโฟกัสหลังจอตา มองภาพไกลจะเบลอ แต่ถ้าเพ่งมองเลนส์ตาสามารถดึงจุดโฟกัสมาที่จอตาทำให้เห็นชัดได้โดยการเพ่ง ซึ่งบางรายมีปวดตาหรือล้าตา ภาพเบลอ และภาพวัตถุที่ระยะใกล้ภาพโฟกัสยิ่งตกหลังจอตามากขึ้นจึงเห็นภาพมองใกล้มัวมากขึ้น

ภาวะสายตายาวเกิดขึ้นกับใคร ?

สายตายาวพบได้ในเด็กเล็กทุกคนเพราะลูกตาขนาดเล็ก แต่เด็กมีความสามารถเพ่งเก่งทำให้มองภาพไม่เบลอ และเมื่อโตขึ้นขนาดดวงตาใหญ่ขึ้นสายตายาวลดลง จนสายตาปกติประมาณอายุ 7 ขวบปี แต่มีเด็กบางคนที่มีสายตายาวเหลืออยู่หรือเปลี่ยนเป็นสายตาสั้นเพิ่มขึ้น บ่อยครั้งที่ภาวะสายตายาวจะถูกเรียกสับสนกับภาวะสายตาผู้สูงอายุ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อเพ่งและเลนส์ตาโฟกัสใกล้ไม่ดี ดังนั้นจำเป็นต้องสวมแว่นเลนส์นูนเวลามองใกล้มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาวะสายตายาว

 

 

ลักษณะอาการของภาวะสายตายาว

เริ่มจากมีอาการปวดกระบอกตาบ่อยหรือมองใกล้ต้องเพ่งมาก การมองไม่ชัดเบลอทั้งระยะใกล้และไกล แต่บางครั้งระยะไกลอาจมองดีถ้ากล้ามเนื้อเพ่งแข็งแรงดี แต่บางรายมักปวดตา ปวดศีรษะจากการเพ่ง หรือบางรายต้องหรี่ตาช่วยมองทำให้ปวดหัวคิ้วและเสียบุคลิก

การรักษาภาวะสายตายาว

การรักษาภาวะสายตานั้น ควรไปตรวจวัดสายตาที่ร้านแว่นตาที่มีความน่าเชื่อถือ และตรวจวัดกับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา โดยการแก้ไขมีหลายวิธี ได้แก่

  • แว่นสายตา: โดยเลนส์ที่ใช้แก้ไขคือเลนส์นูน (Convex Lens) ตรงกลางหนา และขอบบาง ภาพที่มองผ่านจะมีขนาดภาพใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะห่างดวงตา
  • คอนแทคเลนส์: เป็นอีกทางเลือกแต่ไม่นิยม
  • ผ่าตัดแก้ไขสายตา: สามารถแก้ไขโดยเลเซอร์กระจกตาหรือการผ่าตัดแก้ไขสายตายาวกรณีสายตายาวมาก