โรคต้อหิน (Glaucoma)

 

 

โรคต้อหิน เป็นสาเหตุตาบอดอันดับต้นๆ ดังนั้นโรคต้อหินเปรียบเหมือนโรคตาภัยเงียบ คือส่วนใหญ่ต้องตรวจสุขภาพตาละเอียดจึงพบโรคต้อหินระยะเริ่มต้น โรคต้อหินคือโรคที่มีการสูญเสียเซลล์ขั้วประสาทตาไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นแบบเรื้อรัง โดยอาการโรคต้อหินคือลานสายตาแคบซึ่งบ่งถึงเซลล์ประสาทตาสูญเสียพอสมควร ดังนั้นการตรวจสุขภาพตาละเอียดโดยจักษุแพทย์ในกลุ่มเสี่ยง เช่น กรรมพันธุ์โรคต้อหินหรือโรคประจำตัวหรือโรคทางตาที่จำเป็นต้องได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์ประจำ หรืออายุ 40 ปี ขึ้นไปที่มีสายตาสั้นหรือยาว ควรได้รับการตรวจสุขภาพตา โดยเฉพาะโรคต้อหิน โดยจักษุแพทย์ตรวจความดันตาสูงหรือไม่ ขั้วประสาทตาโตและปัจจุบันมีการใช้การสแกนหาความหนาเนื้อขั้วประสาทตาเพื่อตรวจหาความเสี่ยงโรคต้อหินระยะเริ่มต้น ส่วนกรณีการรักษาโรคต้อหินจักษุแพทย์ให้หยอดยาตาหรือยิงเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน ส่วนบางรายโรคต้อหินรุนแรงอาจจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดต้อหิน