คอนแทคเลนส์ DUNA LIFE

 

 

DUNA LIFE คอนแทคเลนส์รายเดือน

 • เนื้อเลนส์มีปริมาณน้ำ 59%
 • คอนแทคเลนส์สำหรับใส่รายเดือน ใช้งานไม่เกิน 1 เดือน (ชนิดใส่และถอดทุกวัน)
 • จำนวน 1 กล่อง (กล่องละ 2 ชิ้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวน/กล่อง 2 ชิ้น/กล่อง และ 6 ชิ้น/กล่อง
Usage Monthly ชนิดใส่และถอดทุกวัน
Material Hilafilcon B
Color ใส
Thickness 0.14mm. @-3.00D.
Base Curve 8.6 มม.
Diameter 14.2 มม.
ปริมาณน้ำ 59%
ปริมาณ Oxygen ซึมผ่าน
ค่าสายตา SPH- -1.00 to -5.00D (0.25D steps) / -5.00 to -9.00D (0.50D steps)
ค่าสายตา SPH+
ค่าสายตา CYL 
ค่าสายตา AXIS

 

เลนส์สัมผัส ดูน่า ไลฟ์ คอนแทคเลนส์ชนิดใส่และถอดทุกวัน ใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

–  บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98 ห้อง 1909-12 ชั้น 19 อาคารสารทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

    ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2643-7888 โทรสาร 0-2643-7889

ข้อห้ามใช้

 1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด
 2. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
 3. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

ข้อควรระวัง

 1. ผู้ที่มีสภาวะดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส
 2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
 3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
 4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์
 5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
 6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดใช้งาน

ข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน :

 • ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่เลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน
 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ BL(VC)-CL-018-19
 • ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 176/2562