Digital Freeform Technology

ปัจจุบันกระบวนการผลิตเลนส์คุณภาพสูงระดับพรีเมียมขึ้นไป ใช้การขัดผิวเลนส์ด้วยเทคโนโลยีหัวเข็มขนาดเล็กหรือเรียกว่า ระบบ Freeform Technology ร่วมกับระบบการควบคุมที่ถูกต้องแม่นยำโดยคอมพิวเตอร์ระบบ digital เพื่อให้ผู้สวมใส่เลนส์แว่นสายตาได้ค่าสายตาทึ่ถูกต้องตามการหักเหแสงในการแก้ไขปัญหาสายตาจริง โดยเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ระบบ Digital Freeform นอกจากการผลิตเลนส์แว่นสายตาคุณภาพสูงแล้วยังใช้ผลิตกระจกเลนส์สำหรับนักบินอวกาศเพื่อความแม่นยำระดับสูง มุมมองภาพกว้าง และลดภาพผิดเพี้ยนจากการขัดเลนส์ระบบเก่า ดังนั้นการผลิตเลนส์ระบบ Digital Freeform จึงเป็น next revolution ในการแก้ไขปัญหาสายตาทุกค่าสายตาทุกชนิดเลนส์ในยุคปัจจุบันนี้