โรคเบาหวานขึ้นตา (Diabetic retinopathy)

 

 

ผู้ที่มีโรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูงพบว่ามีผลกระทบต่อเส้นเลือดขนาดเล็กในร่างกาย เช่น เส้นเลือดที่จอตา หรือเส้นเลือดที่กรวยไต ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรหมั่นตรวจสุขภาพตาทุกปี เพราะถ้าเบาหวานขึ้นจอตาระยะเริ่มแรก ไม่มีอาการหรือตามัวไม่มาก แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจพบภาวะเลือดออกภายในตา ทำให้สูญเสียตามองเห็นและตาบอดในที่สุด ดังนั้นการตรวจสุขภาพตาในผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้จักษุแพทย์ประเมินสุขภาพตา เช่น โรคต้อกระจก หรือเบาหวานจอตา เพราะถ้าพบรุนแรงการรักษาปัจจุบัน จักษุแพทย์จะยิงเลเซอร์ PRP (panretinal photocoagulation) เพื่อลดโอกาสเลือดออก ลดการสูญเสียการมองเห็นจากโรคเบาหวานจอตาในระยะยาว