ตาบอดสี (Color blindness)

ตาบอดสี คืออะไร?

ภาวะความบกพร่องในการมองเห็นสีบางสี สับสนในการแยกสีต่างๆ ว่าสีอะไรเป็นสีอะไร คนที่เป็นตาบอดสีส่วนมากจะสับสนในการแยกความต่างระหว่างเฉดสีแดงและสีเขียว ในขณะที่บางรายไม่สามารถแยกความต่างระหว่างสีฟ้าและเหลือง ภาวะตาบอดสีพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในประชากรทั่วโลก เพศชายทุก 12 คน เป็นตาบอดสี 1 คน และเพศหญิงทุก 200 คน เป็นตาบอดสี 1 คน

 

 

สาเหตุของตาบอดสี

เกิดจากความบกพร่องเซลล์รับสีที่อยู่ในจอตา คือ เซลล์รูปกรวย มีเซลล์รับสี (Photo pigments) ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆ กัน เมื่อเซลล์รูปกรวยมีเซลล์รับสีปกติ การมองเห็นสีก็ปกติ แต่หากมีเซลล์รับสีที่ผิดปกติไปแม้เซลล์เดียว การรับรู้สีก็จะผิดเพี้ยนไปด้วย โดยตาบอดสีชนิด เขียวและแดงมักพบในผู้ชายบ่อยและพบมีการถ่ายทอดพันธุกรรมผ่านมาทางแม่แบบยีนด้อย

วิธีการทดสอบตาบอดสี

ในการทดสอบตาบอดสี ทำได้โดยการใช้แผ่นภาพทดสอบตาบอดสี หรือใช้วิธีการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเป็นตาบอดสีประเภทใด และมีความรุนแรงระดับไหน แผ่นภาพ Ishihara คือแบบทดสอบตาบอดสีที่เป็นที่นิยมใช้กัน

การรักษาโรคตาบอดสี ซึ่งส่วนมากเป็นแต่กำเนิดพบว่าเซลล์รับสีจอตาสีเขียวหรือแดงมีน้อย ดังนั้นไม่มีการรักษาใดๆได้ผลแต่โรคตาบอดสี ไม่ทำให้สูญเสียการมองเห็นเพียงแค่การรับรู้สีผิดปกติไปซึ่งอาจมีผลต่อบางอาชีพการทำงาน