Digital freeform technology

Digital Freeform Technology

ปัจจุบันกระบวนการผลิตเลนส์คุณภาพสูงระดับพรีเมียมขึ้นไป ใช้การขัดผิวเลนส์ด้วยเทคโนโลยีหัวเข็มขนาดเล็กหรือเรียกว่า ระบบ Freeform Technology ร่วมกับระบบการควบคุมที่ถูกต้องแม่นยำโดยคอมพิวเตอร์ระบบ digital เพื่อให้ผู้สวมใส่เลนส์แว่นสายตาได้ค่าสายตาทึ่ถูกต้องตามการหักเหแสงในการแก้ไขปัญหาสายตาจริง โดยเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ระบบ Digital Freeform นอกจากการผลิตเลนส์แว่นสายตาคุณภาพสูงแล้วยังใช้ผลิตกระจกเลนส์สำหรับนักบินอวกาศเพื่อความแม่นยำระดับสูง มุมมองภาพกว้าง และลดภาพผิดเพี้ยนจากการขัดเลนส์ระบบเก่า ดังนั้นการผลิตเลนส์ระบบ Digital Freeform จึงเป็น next revolution ในการแก้ไขปัญหาสายตาทุกค่าสายตาทุกชนิดเลนส์ในยุคปัจจุบันนี้

 

 

 

 

Digital Ray path technology

Digital Ray Path Technology

Digital Ray path technology เป็นศิลปะการออกแบบโครงสร้างเลนส์โดยอิงตำแหน่งการมองและทิศทางการมองของดวงตามนุษย์ เพื่อให้มุมมองเห็นทุกทิศทางแบบสมบูรณ์แบบ ซึ่งอาศัยการคำนวณชดเชยกำลังหักเหแสงของเลนส์ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ผ่าน Eye Simulator โดยอาศัยทิศทางการหักเหแสงกว่าพันทิศทางเพื่อลดการเบี่ยงเบนแสงทั่วทุกตำแหน่งบนผิวเลนส์ และมีส่วนช่วยให้การมองเห็นทุกระยะทุกทิศทางการมองมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

 

ที่มา : www.digitalray-path.com